Εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας Όταν αναφερόμαστε σε εκφύλιση, πρόκειται για μία βλάβη της ωχράς κηλίδας. Η ωχρά κηλίδαείναι μια μικρή περιοχή του αμφιβληστροειδούς στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Όταν η ωχρά κηλίδα δεν λειτουργεί σωστά θολώνει η κεντρική όραση και κάποιες περιοχές εμφανίζονται σκοτεινές ή παραμορφωμένες (μεταμορφοψία). Αυτό δυσχεραίνει την δυνατότητα τόσο της μακρινής, όσο και της […]