Παιδοοφθαλμολογία

Παιδοοφθαλμολογία

Παιδοοφθαλμολογία Η παιδοοφθαλμολογία αντιμετωπίζει τα οφθαλμολογικά προβλήματα των νεογνών, βρεφών και παιδιών. Όταν τα μάτια των παιδιών εμφανίζουν μικρά ή πιο σύνθετα προβλήματα, χρειάζονται άμεση εξέταση από έναν έμπειρο οφθαλμίατρο. Σκοπός είναι η αξιολόγηση των νοσημάτων που διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα των ενηλίκων. Απαιτείται ειδική μέριμνα για τον καθορισμό του είδους της πάθησης, την εξέλιξη […]