Μυωπία laser

laser myopia

Μυωπία laser Η μυωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία είναι ιδιαίτερα δυσχερής η μακρινή όραση. Οι ακτίνες του φωτός δεν συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά μπροστά από αυτόν. Η μυωπία μπορεί να οφείλεται σε αυξημένο προσθιοπίσθιο άξονα του ματιού (αξονική μυωπία) ή σε αυξημένη διαθλαστική δύναμη του ματιού (διαθλαστική μυωπία) […]