Γλαύκωμα

γλαύκωμα

Γλαύκωμα Το γλαύκωμα είναι μια οφθαλμολογική πάθηση η οποία οδηγεί σε προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου (οπτική νευροπάθεια). Το οπτικό νεύρο ουσιαστικά μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα από το μάτι προς τον εγκέφαλο και αποτελείται από τις νευρικές ίνες. Όταν λοιπόν προκληθεί βλάβη σε κάποιες από αυτές τις δεσμίδες ινών, έχουμε ελάττωση ή […]